نشریه دانشجویی آمار (ندا)- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشریه دانشجویی آمار (ندا) از سال 1382 به سردبیری دکتر خلیل شفیعی زیر نظر انجمن آمار ایران کار خود را آغاز نمود. از سال 1384 سردبیری این مجله به دکتر غلامرضا محتشمی برزادران محول گردید. از مهرماه 1391 نیز سردبیری این نشریه به عهده ی آقای دکتر محمد خراشادیزاده می باشد.

این نشریه هر شش ماه یک بار به منظور تشویق و ترغیب دانشجویان (به ویژه دانشجویان دوره کارشناسی) به انجام پژوهش، آشناکردن با مطالب فرادرسی و ایجاد آمادگی در نگارش مقالات و مطالب آماری منتشر می شود.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه دانشجویی آمار (ندا):
http://neda.irstat.ir/find.php?item=1.40.23.fa
برگشت به اصل مطلب