نشریه دانشجویی آمار (ندا)- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و گستره

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نــــدا، نشریه دانشجویی آمار، نشریه ای است که از طرف انجمن آمار ایران هر شش ماه یکبار با اهداف زیر منتشر می شود:

• تشویق و ترغیب دانشجویان به انجام پژوهشها و حل مسائلی که مستقیماً در برنامه های آموزشی دانشگاههای ایران مورد بحث قرار نمی گیرد.

• آشنا کردن دانشجویان با مطالب فرادرسی سودمند که مرتبط با ادامه تحصیل یا اشتغال آنان باشد.

• ایجاد آمادگی و ورزیدگی دانشجویان در نگارش مقالات و مطالب آماری.

• طرح مشکلات آموزشی و نقد و بررسی منابع درسی.

• اطلاع رسانی با درج اخبار مهم جامعه آماری از قبیل اعلام تشکیل سمینارهای دانشجویی، نشر کتاب و نشریات آموزشی.

• انتشار نتایج پروژه های ممتاز دانشجویی که برای دانشجویان یا جامعه سودمند است.

• درج مباحث میزگردهای آماری، مصاحبه با افراد صاحب نظر در آموزش و پژوهش.

• درج زندگینامه وتجربیات افراد برجسته آماری.

• طرح چشم اندازهای شغلی آماری.

مطالب این نشریه عمدتاً توسط دانشجویان تهیه و تنظیم می گردد و در صورتی که مطالبی از سوی افراد غیر دانشجو در نشریه درج گردد، حتی الامکان باید دانشجویان را مخاطب قرار دهد.  

نشانی مطلب در وبگاه نشریه دانشجویی آمار (ندا):
http://neda.irstat.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب